Get Adobe Flash player

Eseménynaptár

December 2017
M T W T F S S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Szűrő
  • Advent

    A keresztény hagyomány szerint adventkor kezdődik meg az új egyházi év és a felkészülés a karácsonyra. A négy vasárnapot magában foglaló ünnep a Szent András napjához legközelebb első vasárnapon (idén november 27-én) kezdődik és december 24-éig tart.

    Az első gyertya meggyújtásáról néhány kép:

    A második gyertya meggyújtásáról néhány kép:

  • Idősek napja 2010

    2010. november 13.-án szombaton, 15.30 órai kezdettel tartjuk Idősek napi rendezvényünket a Művelődési Házban, melyre a település minden idős, szépkorú lakóját szeretettel várjuk.

  • Mindenszentek napjára

     

     

    Virágok a sírokon, szelíden hunyorgó mécsesek pislákolnak a temetőkben, s alkonyatkor varázslatosan nyugodttá, csendessé teszik a sírkerteket. Emlékezünk. Mindenszentek, és halottak napja az ima és az elhunytak emlékének időszaka. A múltat nem feledhetjük – ez a visszatekintés és a jövő parancsa.

    Mindenszentek ünnepén, a halottak napja előestéjén a sírok néhány órára fénybe öltöznek. A katolikus hit az üdvözültek, a szentek emlékének szenteli november 1-jét, s  mindazoknak, akik már eltávoztak a földi világból.
    A mai napon és holnap, halottak napján elhunyt szeretteinkre, ismerőseinkre  emlékezünk.
    „Látjátok feleim, egyszerre meghalt
    és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt.
    Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló,
    csak szív, a mi szívünkhöz közel álló.
    Okuljatok mindannyian e példán.

    Ilyen az ember. Egyedüli példány.
    Nem élt belőle több és most sem él
    s mint fán se nő egyforma két levél,
    a nagy időn se lesz hozzá hasonló.”
    (Kosztolányi Dezső)
  • A Szentei Óvodásokért Alapítvány támogatása

    November 27.-én pénteken óvodánkban karitatív csapatépítő tréning keretén belül játszótér rendezésre, új udvari játékok építésére kerül sor.

    Köszönjük azoknak az embereknek is akiket most még nem ismerünk, de pénteken egész napos munkájukkal járulnak hozzá a szentei óvodába járó gyerekek kellemes, hasznos és egészséges udvari játéktevékenységének fejlesztéséhez, fejlődéséhez. Az egész napos munkálatok folyamán új fajátékok: duplabástyás függőhidas vár, két libikóka és a kicsik számára egy rugós játék telepítésére kerül sor. A meglévő váras csúszdás játékunk biztonságossá tétele is ezen a napon rendeződik.

    Szeretettel várjuk pénteken azokat az önzetlen embereket akiknek a segítségével ez a fejlesztés az alapítvány számára teljesen ingyenesen megvalósulhat.

    További jó egészséget munkájukhoz sok sikert kívánunk!    A Szentei Óvodásokért Alapítvány kuratóriuma

  • Közhasznúsági jelentés 2008

     

     

     

    K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I   J E L E N T É S

     

    2008

     

     

     

     

     

    Szentei Óvodásokért Alapítvány

    Székhely: 2655 Szente, Kossuth út 98.

    Adószám: 18636866-1-12

    Közhasznú fokozat: közhasznú szervezet

    Közhasznúsági végzés: 60.095/1999/2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ……………………………

    Major Lászlóné

    Kuratóriumi elnök

     

     

     

    Tartalom

     

     

     

    1. Számviteli beszámoló – egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója (2008.évi Mérleg és Eredménykimutatás)

     

     

    1. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

     

     

    1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

     

     

    1. A cél szerinti juttatások kimutatása

     

     

    1. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

     

     

    1. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

     

     

    1. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. 1. Számviteli beszámoló – egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    „ A szentei Óvodásokért Alapítvány”

    Szente, Kossuth út 98

    2008 évi pénzügyi beszámoló

    „A szentei Óvodásokért Alapítvány”

    2008 évi Mérleg

    Sor

    szám

    A tétel megnevezése

    Előző év

    2007

    Tárgy év

    2008

    1.

    A. Befektetett eszközök

    66

    47

    2.

    I. Immateriális javak

    3.

    II. Tárgyi eszközök

    66

    47

    4.

    III. Befektetett eszközök

    5.

    B. Forgóeszközök

    348

    359

    6.

    I. Készletek

    7.

    II. Követelések

    8.

    III. Értékpapírok

    9.

    IV. Pénzeszközök

    348

    359

    1. 10.

    ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

    414

    406

    1. 11.

    C. Saját tőke

    414

    406

    1. 12.

    I. Induló tőke

    423

    414

    1. 13.

    II. Tőkeváltozás

    -19

    -19

    1. 14.

    III. Lekötött tartalék

    1. 15.

    IV. Tárgyévi eredmény alaptev.

    10

    11

    1. 16.

    V. Tárgyévi eredmény váll.tev.

    1. 17.

    D. Tartalék

    1. 18.

    E. Céltartalék

    1. 19.

    F. Kötelezettségek

    1. 20.

    I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

    1. 21.

    II. Rövid lejáratú kötelezettségek

    1. 22.

    FORRÁSOK ÖSSZESEN

    414

    406

    Befektetett eszközök részletezése:

    Tárgyi eszközök:

    -         mókuskerék:                                       70.310 Ft

    -         kerti asztal pad:                                62.500 Ft

    Bruttó érték:                                    132.810 Ft

    2004 évi értékcsökkenés elszámolása:                   - 8.561 Ft

    2005 évi értékcsökkenés elszámolása:                   - 19.260 Ft

    2006 évi értékcsökkenés elszámolása:                     -19.260 Ft

    2007 évi értékcsökkenés elszámolása:                   - 19.260 Ft

    2008 évi értékcsökkenés elszámolása:                   - 19.260 Ft

    Nettó érték:                       85.729 Ft

    Pénzforgalom egyeztetése

    PÉNZMARADVÁNY LEVEZETÉSE

    2008 év

    Megnevezés

    Előző év

    2007

    Tárgyév

    2008

    Előző évi pénzmaradvány

    338.169

    347.529

    Bevételek                                     +

    247.433

    320.619

    Kiadások                                      -

    238.073

    309.440

    Tárgyévi pénzmaradvány

    347.529

    358.708

    Bankszámla egyenlege 2008.12.31:                    352.028,-

    Pénztár egyenlege       2008.12.31:                         6.680,-

    Összesen:                                         358.708,-

    Bevételek és kiadások részletezése

    Bevételek:

    -Támogatási összeg

    (11 fő magánszemély+1 szervezet)                       113.500,-

    - SZJA 1 %-a                                                       203.412,-

    - Bankszámla kamatbevétele                                    3.707,-

    Összesen:                                                   320.619,-

    Kiadások:

    - Úszásoktatás költségei oktatás)                            49.000,-

    - kirándulás I.                                                       46.500,-

    - kirándulás II.                                                      37.090,-

    - kirándulás III.                                                     37.600,-

    - cirkusz                                                               67.500,-

    - színház Vác                                                       23.800,-

    - egyéb költség

    (banki postaköltség, nyomtatvány, stb…)           30.160,-

    - honlap költségei                                                17.790,-

    Összesen:                                         309.440,-

    Eredmény levezetés

    Sorszám

    Megnevezés

    Előző év

    2007

    Tárgy év

    2008

    A. Összes közhasznú tevékenység

    586

    669

    I. Pénzügyileg rendezett bev. (1+2+3+4+5)

    248

    321

    1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

    243

    317

    a) alapítótól

    b) központi költségvetésből (adó 1 %)

    222

    203

    c) helyi önkormányzattól

    d) egyéb (támogatási összegek)

    21

    114

    2. Pályázati úton elnyert támogatás

    3. Közhasznú tevékenységből szárm.bev.

    4. Tagdíjból származó bevétel

    5. Egyéb bevétel (kamatbevétel)

    5

    4

    II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

    338

    348

    B. Vállalkozási tevékenység bevétele(1+2)

    1. Pénzügyileg rendezett bevételek

    2. Pénzügyileg nem rendezett bevételek

    C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)

    248

    321

    D. Pénzbevételt nem jelentő bev (A/II+B/2)

    338

    348

    E. Közhasznú tevékenység ráf. (1+2+3+4)

    238

    310

    1. Ráfordításként érvényesíthető kiad.

    238

    310

    2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

    3. Ráfordítást jelentő elszámolások

    4. Ráfordításként nem érv. kiadások

    F. Vállalkozási tevékenység ráf.(1+2+3+4)

    1. Ráfordításként érvényesíthető kiad.

    2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

    3. Ráfordítást jelentő elszámolások

    4. Ráfordításként nem érv. kiadások

    G. Közhasznú tevék. eredménye (1+2)

    348

    359

    1. Tárgyévi pénzügyi eredm. (A/I-E/1-E/4)

    10

    11

    2. Nem pénzben real. eredm. (A/II-E/2-E/3)

    338

    348

    H. Vállalkozási tevékenység

    1 . Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredm. (B/1-F/1)

    2.Egyéb tárgyévi pénzügyi eredm.  (-F/4)

    3. Nem pénzben realizált – adóalapot jelentő – tárgyévi eredmény (B/2-F/2-F/3)

    4.Adózás előtti eredmény (+-1+-3)

    I. Összes pénzügyi eredm. (+-G/1+-H/1-H/2)

    10

    11

    J. Adófizetési kötelezettség

    K Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye (H/4-J)

    Tájékoztató adatok

    Sorszám

    Megnevezés

    Előző év

    Tárgyév

    A. Pénzügyileg rend. Személyi jellegű ráfordítások

    1. Bérköltség

    Ebből: - megbízási díjak

    - tiszteletdíjak

    2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

    3. Bérjárulékok

    B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások

    238

    310

    C. Értékcsökkenési leírás

    19

    19

    D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások

    E. A szervezet által nyújtott támogatások

    Záradék:

    „A szentei Óvodásokért Alapítvány” elnöksége a pénzügyi beszámolót 1/2009 (…….) számú határozatával elfogadta.

    ………………………………………….

    Major Lászlóné

    Kuratóriumi elnök

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

    A Szentei Óvodásokért Alapítvány 2008. évben részesült költségvetési támogatásban.

    Személyi jövedelemadó 1%-a                                                            203.412 Ft

    1. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

     

    Vagyoni felhasználás 2008. évben nem történt.

    1. 4. A cél szerinti juttatások kimutatása

    Szervezetünk cél szerinti juttatást kapott:

    Magánszemélyektől (11 fő)                           63.500 Ft

    Szakmai felhasználásként színházlátogatás, úszásoktatás  megszervezéséhez használtuk fel a kapott összeget.

    1. 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

    Kétbodony Önkormányzattól                                    50.000 Ft

    1. 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

    Az Alapítvány 2008-ban nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.

    1. 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    „A szentei Óvodásokért Alapítvány”

    A 2008 évi gazdasági tevékenységének értékelése

    Feladatellátás:

    „A szentei Óvodásokért Alapítvány” alapvető célkitűzéseinek teljesítését a 2008-as évben a rendelkezésre álló bevételi összegek felhasználásával megkezdhette.

    Elsődlegesen az óvodás gyermekek úszásoktatását és kirándulási lehetőségeit, színházlátogatások szervezését tartotta fontosnak.

    Bevételi források alakulása:

    Az előző évről 347529 Ft pénzmaradványa volt az Alapítványnak.

    2008 évben 11 magánszemély és 1 szervezet fizetett be támogatási összeget, összesen 113.500 Ft értékben az Alapítvány számlájára.

    SZJA  1 %-ának felajánlásaiból 203.412 Ft bevételhez realizálódott.

    Kamatbevétel címén 3.707 Ft jelentkezett.

    Kiadások alakulása:

    Az alapítvány céljai között a szentei óvodás gyermekek egészséges életmódra nevelése került egyik fő feladatként meghatározásra. Ennek értelmében 2008 évben, az előző évhez hasonlóan úszásoktatás került megszervezésre. Ennek költségei a következők: Oktatás költsége 49.000 Ft. Az úszásoktatáson túl három kirándulás egy színház és egy cirkusz látogatás megszervezésére is lehetőség nyílt. Ezek költségei összesen: 261.490 Ft. Honlap készítés költségei: 17.790 Ft

    Egyéb költségként postaköltség és fényképköltség fel 30.160 Ft összegben.

    Pénzmaradvány tartalma:

    2007 évről 347.529 Ft pénzmaradvány volt. A 2008-as év végére 358.708,- Ft maradt, melyet, a további célkitűzések megvalósítására fordít a következő években az Alapítvány.

    Értékpapír és hitelműveletek:

    Értékpapír műveletre 2008 évben nem került sor, az Alapítvány semmilyen értékpapírral nem rendelkezik.

    Hitel felvételére és nyújtására  nem került sor az év folyamán.

    Az Alapítvány 2008 évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

     

  • Közhasznúsági jelentés 2007

     

     

     

     

    K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I   J E L E N T É S

     

    2007

     

     

     

     

     

    Szentei Óvodásokért Alapítvány

    Székhely: 2655 Szente, Kossuth út 98.

    Adószám: 18636866-1-12

    Közhasznú fokozat: közhasznú szervezet

    Közhasznúsági végzés: 60.095/1999/2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ……………………………

    Major Lászlóné

    Kuratóriumi elnök

     

     

     

    Tartalom

     

     

     

    1. Számviteli beszámoló – egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója (2006.évi Mérleg és Eredménykimutatás)

     

     

    1. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

     

     

    1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

     

     

    1. A cél szerinti juttatások kimutatása

     

     

    1. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

     

     

    1. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

     

     

    1. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. 1. Számviteli beszámoló – egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    „ A szentei Óvodásokért Alapítvány”

    Szente, Kossuth út 98

    2007 évi pénzügyi beszámoló

    „A szentei Óvodásokért Alapítvány”

    2007 évi Mérleg

    Sor

    szám

    A tétel megnevezése

    Előző év

    2006

    Tárgy év

    2007

    1.

    A. Befektetett eszközök

    86

    66

    2.

    I. Immateriális javak

    3.

    II. Tárgyi eszközök

    86

    66

    4.

    III. Befektetett eszközök

    5.

    B. Forgóeszközök

    338

    348

    6.

    I. Készletek

    7.

    II. Követelések

    8.

    III. Értékpapírok

    9.

    IV. Pénzeszközök

    338

    348

    1. 10.

    ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

    424

    414

    1. 11.

    C. Saját tőke

    424

    414

    1. 12.

    I. Induló tőke

    509

    423

    1. 13.

    II. Tőkeváltozás

    -19

    -19

    1. 14.

    III. Lekötött tartalék

    -

    1. 15.

    IV. Tárgyévi eredmény alaptev.

    -66

    10

    1. 16.

    V. Tárgyévi eredmény váll.tev.

    -

    1. 17.

    D. Tartalék

    1. 18.

    E. Céltartalék

    1. 19.

    F. Kötelezettségek

    1. 20.

    I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

    1. 21.

    II. Rövid lejáratú kötelezettségek

    1. 22.

    FORRÁSOK ÖSSZESEN

    424

    414

    Befektetett eszközök részletezése:

    Tárgyi eszközök:

    -         mókuskerék:                                       70.310 Ft

    -         kerti asztal pad:                                62.500 Ft

    Bruttó érték:                                    132.810 Ft

    2004 évi értékcsökkenés elszámolása:                   - 8.561 Ft

    2005 évi értékcsökkenés elszámolása:                   - 19.260 Ft

    2006 évi értékcsökkenés elszámolása:                     -19.260 Ft

    2007 évi értékcsökkenés elszámolása:                   - 19.260 Ft

    Nettó érték:                       66.469 Ft

    Pénzforgalom egyeztetése

    PÉNZMARADVÁNY LEVEZETÉSE

    2007 év

    Megnevezés

    Előző év

    2006

    Tárgyév

    2007

    Előző évi pénzmaradvány

    403.838

    338.169

    Bevételek                                     +

    193.704

    247.433

    Kiadások                                      -

    259.373

    238.073

    Tárgyévi pénzmaradvány

    338.169

    347.529

    Bankszámla egyenlege 2007.12.31:                    334.199,-

    Pénztár egyenlege       2007.12.31:                       13.330,-

    Összesen:                                         347.529,-

    Bevételek és kiadások részletezése

    Bevételek:

    -Támogatási összeg

    (4 fő magánszemély)                                              21.000,-

    - SZJA 1 %-a                                                       221.884,-

    - Bankszámla kamatbevétele                                    4.549,-

    Összesen:                                                   147.433,-

    Kiadások:

    - Úszásoktatás költségei(szállítás, oktatás)              37.640,-

    - kirándulás I.                                                       24.381,-

    - kirándulás II.                                                       7.450,-

    - színház I.                                                              4.500,-

    - színház II.                                                         41.850,-

    - színház III.                                                                     9.900,-

    - játék, szőnyeg, akvárium fűtő                            107.158,-

    - egyéb költség

    (banki postaköltség, nyomtatvány, stb…)              5.194,-

    Összesen:                                         238.073,-

    Eredmény levezetés

    Sorszám

    Megnevezés

    Előző év

    2006

    Tárgy év

    2007

    A. Összes közhasznú tevékenység

    597

    586

    I. Pénzügyileg rendezett bev. (1+2+3+4+5)

    193

    248

    1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

    189

    243

    a) alapítótól

    b) központi költségvetésből (adó 1 %)

    156

    222

    c) helyi önkormányzattól

    d) egyéb (támogatási összegek)

    33

    21

    2. Pályázati úton elnyert támogatás

    3. Közhasznú tevékenységből szárm.bev.

    4. Tagdíjból származó bevétel

    5. Egyéb bevétel (kamatbevétel)

    4

    5

    II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

    404

    338

    B. Vállalkozási tevékenység bevétele(1+2)

    1. Pénzügyileg rendezett bevételek

    2. Pénzügyileg nem rendezett bevételek

    C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)

    193

    248

    D. Pénzbevételt nem jelentő bev (A/II+B/2)

    404

    338

    E. Közhasznú tevékenység ráf. (1+2+3+4)

    259

    238

    1. Ráfordításként érvényesíthető kiad.

    259

    238

    2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

    3. Ráfordítást jelentő elszámolások

    4. Ráfordításként nem érv. kiadások

    F. Vállalkozási tevékenység ráf.(1+2+3+4)

    -

    1. Ráfordításként érvényesíthető kiad.

    2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

    3. Ráfordítást jelentő elszámolások

    4. Ráfordításként nem érv. kiadások

    G. Közhasznú tevék. eredménye (1+2)

    338

    348

    1. Tárgyévi pénzügyi eredm. (A/I-E/1-E/4)

    -66

    10

    2. Nem pénzben real. eredm. (A/II-E/2-E/3)

    404

    338

    H. Vállalkozási tevékenység

    -

    1 . Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredm. (B/1-F/1)

    2.Egyéb tárgyévi pénzügyi eredm.  (-F/4)

    3. Nem pénzben realizált – adóalapot jelentő – tárgyévi eredmény (B/2-F/2-F/3)

    4.Adózás előtti eredmény (+-1+-3)

    I. Összes pénzügyi eredm. (+-G/1+-H/1-H/2)

    338

    348

    J. Adófizetési kötelezettség

    -

    K Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye (H/4-J)

    -

    Tájékoztató adatok

    Sorszám

    Megnevezés

    Előző év

    Tárgyév

    A. Pénzügyileg rend. Személyi jellegű ráfordítások

    1. Bérköltség

    Ebből: - megbízási díjak

    - tiszteletdíjak

    2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

    3. Bérjárulékok

    B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások

    259

    238

    C. Értékcsökkenési leírás

    19

    19

    D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások

    -

    E. A szervezet által nyújtott támogatások

    -

    Záradék:

    „A szentei Óvodásokért Alapítvány” elnöksége a pénzügyi beszámolót 1/2008 (III.26) számú határozatával elfogadta.

    ………………………………………….

    Major Lászlóné

    Kuratóriumi elnök

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

    A Szentei Óvodásokért Alapítvány 2007. évben részesült költségvetési támogatásban.

    Személyi jövedelemadó 1%-a                                                            217.380 Ft

    (+ 2007.december 03.-én 4.504 Ft  kiegészítéseként érkezett)

    1. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

     

    Vagyoni felhasználás 2007. évben nem történt.

    1. 4. A cél szerinti juttatások kimutatása

    Szervezetünk cél szerinti juttatást kapott:

    Magánszemélyektől (4 fő)                             21.000 Ft

    Szakmai felhasználásként színházlátogatás  megszervezéséhez használtuk fel a kapott összeget.

    1. 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

    Ezen szervezetektől alapítványunk semminemű támogatásban nem részesült.

    1. 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

    Az Alapítvány 2007-ban nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.

    1. 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    „A szentei Óvodásokért Alapítvány”

    A 2007 évi gazdasági tevékenységének értékelése

    Feladatellátás:

    „A szentei Óvodásokért Alapítvány” alapvető célkitűzéseinek teljesítését a 2007-es évben a rendelkezésre álló bevételi összegek felhasználásával megkezdhette.

    Elsődlegesen az óvodás gyermekek úszásoktatását és kirándulási lehetőségeit, színházlátogatások szervezését és játszóeszközök beszerzését tartotta fontosnak.

    Bevételi források alakulása:

    Az előző évről 338.169 Ft pénzmaradványa volt az Alapítványnak.

    2007 évben 4 magánszemély fizetett be támogatási összeget, összesen 21.000 Ft értékben az Alapítvány számlájára.

    SZJA  1 %-ának felajánlásaiból 221.884 Ft bevételhez realizálódott.

    Kamatbevétel címén 4.549 Ft jelentkezett.

    Kiadások alakulása:

    Az alapítvány céljai között a szenei óvodás gyermekek egészséges életmódra nevelése került egyik fő feladatként meghatározásra. Ennek értelmében 2007 évben, az előző évhez hasonlóan úszásoktatás került megszervezésre. Ennek költségei a következők: Oktatás költsége 24.000 Ft,  belépő költségek: 7.500 Ft, révjegy: 4.240, fagylalt: 1.900 Ft.

    Az úszásoktatáson túl két kirándulás megszervezésére is lehetőség nyílt. Az egyik kirándulás az állatkertbe irányult ennek költségei a következőek: belépő költsége: 23.400 Ft, édesség költség: 981 Ft. A másik kirándulás alkalmával a  játékparkban és MC Donaldba jutottunk el. Ennek költségei játékpark belépő: 4.000 Ft,  étkezés: 3.450 Ft. Színházlátogatásokra három alkalommal került sor I. 4.500 Ft, II. 41.850 Ft, III. 9.900 Ft.

    Egyéb költségként postaköltség és fényképköltség fel 5.194 Ft összegben.

    Pénzmaradvány tartalma:

    2006 évről 338.169 Ft pénzmaradvány volt. A 2007-es év végére 347.529,- Ft maradt, melyet, a további célkitűzések megvalósítására fordít a következő években az Alapítvány.

    Értékpapír és hitelműveletek:

    Értékpapír műveletre 2007 évben nem került sor, az Alapítvány semmilyen értékpapírral nem rendelkezik.

    Hitel felvételére és nyújtására  nem került sor az év folyamán.

    Az Alapítvány 2007 évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.