Get Adobe Flash player

Eseménynaptár

March 2018
M T W T F S S
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

11/2015 Önk. rendelet a helyi adókról

Szente Község Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2015. (XI.26.) Önkormányzati rendelete

a helyi adókról

 

 

Szente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 6. §-ában és a 43. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

.      I. Fejezet

 

                                              ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.§

 

E rendelet célja, hogy a benne foglaltak alkalmazásának eredményeképpen Szente Község Önkormányzata költségvetésébe befolyó adóbevételek felhasználásával
javuljon a település infrastruktúrája, valamint az adó bevételek fedezetet
nyújtsanak a helyi közszolgáltatások biztosításához, az önálló gazdálkodás feltételeinek
megteremtéséhez.

 

2. §

 

A Képviselő-testület az önkormányzat illetékességi területén, az alábbi helyi adókat vezeti be:

- magánszemélyek kommunális adója

- helyi iparűzési adó

 

 

 

II. Fejezet

 

                AZ EGYES ADÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 

Magánszemélyek kommunális adója

                                                                                                                             

3. §

 

(1)Az Önkormányzat a kommunális adót a pénzeszközeiből, vagy részben azokból megvalósuló fejlesztéseinek fedezetére vezeti be.

 

(2)A magánszemélyek kommunális adójának évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként: 6000.-Ft.

 

(3) Mentes az adó alól:

- helyi építési szabályzat szerint lakás építéséhez nem megfelelő mérettel rendelkező-nem beépíthető- telek.

 

 

 

Helyi iparűzési adó

 

4.§

 

(1)Az Önkormányzat az iparűzési adót a pénzeszközeiből, vagy részben azokból megvalósuló fejlesztéseinek fedezetére vezeti be.

 

 (2)Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %.-a.

(3)Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5000 forint.

(4)A település illetékességi területén folytatott vállalkozási tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adót Szente Község Iparűzési Adóbeszedési számlájára-11741031-15451608-03540000-kell megfizetni.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

5.§

A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. törvényben foglaltak az irányadók.

6. §

(1) Ez a rendelet 2016. január 1. napjával lép hatályba.

 (2)Hatályát veszti Szente Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi adókról szóló 10/2014.(XI.19.) önkormányzati rendelete. 

Szente, 2015.november 25.

 

                    

  

 Illés Kálmán                                                    Dr. Villant Gréta

                             polgármester                                                         jegyző