Get Adobe Flash player

Eseménynaptár

March 2018
M T W T F S S
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Szűrő
 • Advent

  A keresztény hagyomány szerint adventkor kezdődik meg az új egyházi év és a felkészülés a karácsonyra. A négy vasárnapot magában foglaló ünnep a Szent András napjához legközelebb első vasárnapon (idén november 27-én) kezdődik és december 24-éig tart.

  Az első gyertya meggyújtásáról néhány kép:

  A második gyertya meggyújtásáról néhány kép:

 • Idősek napja 2010

  2010. november 13.-án szombaton, 15.30 órai kezdettel tartjuk Idősek napi rendezvényünket a Művelődési Házban, melyre a település minden idős, szépkorú lakóját szeretettel várjuk.

 • Mindenszentek napjára

   

   

  Virágok a sírokon, szelíden hunyorgó mécsesek pislákolnak a temetőkben, s alkonyatkor varázslatosan nyugodttá, csendessé teszik a sírkerteket. Emlékezünk. Mindenszentek, és halottak napja az ima és az elhunytak emlékének időszaka. A múltat nem feledhetjük – ez a visszatekintés és a jövő parancsa.

  Mindenszentek ünnepén, a halottak napja előestéjén a sírok néhány órára fénybe öltöznek. A katolikus hit az üdvözültek, a szentek emlékének szenteli november 1-jét, s  mindazoknak, akik már eltávoztak a földi világból.
  A mai napon és holnap, halottak napján elhunyt szeretteinkre, ismerőseinkre  emlékezünk.
  „Látjátok feleim, egyszerre meghalt
  és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt.
  Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló,
  csak szív, a mi szívünkhöz közel álló.
  Okuljatok mindannyian e példán.

  Ilyen az ember. Egyedüli példány.
  Nem élt belőle több és most sem él
  s mint fán se nő egyforma két levél,
  a nagy időn se lesz hozzá hasonló.”
  (Kosztolányi Dezső)
 • A Szentei Óvodásokért Alapítvány támogatása

  November 27.-én pénteken óvodánkban karitatív csapatépítő tréning keretén belül játszótér rendezésre, új udvari játékok építésére kerül sor.

  Köszönjük azoknak az embereknek is akiket most még nem ismerünk, de pénteken egész napos munkájukkal járulnak hozzá a szentei óvodába járó gyerekek kellemes, hasznos és egészséges udvari játéktevékenységének fejlesztéséhez, fejlődéséhez. Az egész napos munkálatok folyamán új fajátékok: duplabástyás függőhidas vár, két libikóka és a kicsik számára egy rugós játék telepítésére kerül sor. A meglévő váras csúszdás játékunk biztonságossá tétele is ezen a napon rendeződik.

  Szeretettel várjuk pénteken azokat az önzetlen embereket akiknek a segítségével ez a fejlesztés az alapítvány számára teljesen ingyenesen megvalósulhat.

  További jó egészséget munkájukhoz sok sikert kívánunk!  A Szentei Óvodásokért Alapítvány kuratóriuma

 • Közhasznúsági jelentés 2008

   

   

   

  K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I   J E L E N T É S

   

  2008

   

   

   

   

   

  Szentei Óvodásokért Alapítvány

  Székhely: 2655 Szente, Kossuth út 98.

  Adószám: 18636866-1-12

  Közhasznú fokozat: közhasznú szervezet

  Közhasznúsági végzés: 60.095/1999/2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ……………………………

  Major Lászlóné

  Kuratóriumi elnök

   

   

   

  Tartalom

   

   

   

  1. Számviteli beszámoló – egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója (2008.évi Mérleg és Eredménykimutatás)

   

   

  1. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

   

   

  1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

   

   

  1. A cél szerinti juttatások kimutatása

   

   

  1. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

   

   

  1. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

   

   

  1. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. 1. Számviteli beszámoló – egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  „ A szentei Óvodásokért Alapítvány”

  Szente, Kossuth út 98

  2008 évi pénzügyi beszámoló

  „A szentei Óvodásokért Alapítvány”

  2008 évi Mérleg

  Sor

  szám

  A tétel megnevezése

  Előző év

  2007

  Tárgy év

  2008

  1.

  A. Befektetett eszközök

  66

  47

  2.

  I. Immateriális javak

  3.

  II. Tárgyi eszközök

  66

  47

  4.

  III. Befektetett eszközök

  5.

  B. Forgóeszközök

  348

  359

  6.

  I. Készletek

  7.

  II. Követelések

  8.

  III. Értékpapírok

  9.

  IV. Pénzeszközök

  348

  359

  1. 10.

  ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

  414

  406

  1. 11.

  C. Saját tőke

  414

  406

  1. 12.

  I. Induló tőke

  423

  414

  1. 13.

  II. Tőkeváltozás

  -19

  -19

  1. 14.

  III. Lekötött tartalék

  1. 15.

  IV. Tárgyévi eredmény alaptev.

  10

  11

  1. 16.

  V. Tárgyévi eredmény váll.tev.

  1. 17.

  D. Tartalék

  1. 18.

  E. Céltartalék

  1. 19.

  F. Kötelezettségek

  1. 20.

  I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

  1. 21.

  II. Rövid lejáratú kötelezettségek

  1. 22.

  FORRÁSOK ÖSSZESEN

  414

  406

  Befektetett eszközök részletezése:

  Tárgyi eszközök:

  -         mókuskerék:                                       70.310 Ft

  -         kerti asztal pad:                                62.500 Ft

  Bruttó érték:                                    132.810 Ft

  2004 évi értékcsökkenés elszámolása:                   - 8.561 Ft

  2005 évi értékcsökkenés elszámolása:                   - 19.260 Ft

  2006 évi értékcsökkenés elszámolása:                     -19.260 Ft

  2007 évi értékcsökkenés elszámolása:                   - 19.260 Ft

  2008 évi értékcsökkenés elszámolása:                   - 19.260 Ft

  Nettó érték:                       85.729 Ft

  Pénzforgalom egyeztetése

  PÉNZMARADVÁNY LEVEZETÉSE

  2008 év

  Megnevezés

  Előző év

  2007

  Tárgyév

  2008

  Előző évi pénzmaradvány

  338.169

  347.529

  Bevételek                                     +

  247.433

  320.619

  Kiadások                                      -

  238.073

  309.440

  Tárgyévi pénzmaradvány

  347.529

  358.708

  Bankszámla egyenlege 2008.12.31:                    352.028,-

  Pénztár egyenlege       2008.12.31:                         6.680,-

  Összesen:                                         358.708,-

  Bevételek és kiadások részletezése

  Bevételek:

  -Támogatási összeg

  (11 fő magánszemély+1 szervezet)                       113.500,-

  - SZJA 1 %-a                                                       203.412,-

  - Bankszámla kamatbevétele                                    3.707,-

  Összesen:                                                   320.619,-

  Kiadások:

  - Úszásoktatás költségei oktatás)                            49.000,-

  - kirándulás I.                                                       46.500,-

  - kirándulás II.                                                      37.090,-

  - kirándulás III.                                                     37.600,-

  - cirkusz                                                               67.500,-

  - színház Vác                                                       23.800,-

  - egyéb költség

  (banki postaköltség, nyomtatvány, stb…)           30.160,-

  - honlap költségei                                                17.790,-

  Összesen:                                         309.440,-

  Eredmény levezetés

  Sorszám

  Megnevezés

  Előző év

  2007

  Tárgy év

  2008

  A. Összes közhasznú tevékenység

  586

  669

  I. Pénzügyileg rendezett bev. (1+2+3+4+5)

  248

  321

  1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

  243

  317

  a) alapítótól

  b) központi költségvetésből (adó 1 %)

  222

  203

  c) helyi önkormányzattól

  d) egyéb (támogatási összegek)

  21

  114

  2. Pályázati úton elnyert támogatás

  3. Közhasznú tevékenységből szárm.bev.

  4. Tagdíjból származó bevétel

  5. Egyéb bevétel (kamatbevétel)

  5

  4

  II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

  338

  348

  B. Vállalkozási tevékenység bevétele(1+2)

  1. Pénzügyileg rendezett bevételek

  2. Pénzügyileg nem rendezett bevételek

  C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)

  248

  321

  D. Pénzbevételt nem jelentő bev (A/II+B/2)

  338

  348

  E. Közhasznú tevékenység ráf. (1+2+3+4)

  238

  310

  1. Ráfordításként érvényesíthető kiad.

  238

  310

  2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

  3. Ráfordítást jelentő elszámolások

  4. Ráfordításként nem érv. kiadások

  F. Vállalkozási tevékenység ráf.(1+2+3+4)

  1. Ráfordításként érvényesíthető kiad.

  2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

  3. Ráfordítást jelentő elszámolások

  4. Ráfordításként nem érv. kiadások

  G. Közhasznú tevék. eredménye (1+2)

  348

  359

  1. Tárgyévi pénzügyi eredm. (A/I-E/1-E/4)

  10

  11

  2. Nem pénzben real. eredm. (A/II-E/2-E/3)

  338

  348

  H. Vállalkozási tevékenység

  1 . Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredm. (B/1-F/1)

  2.Egyéb tárgyévi pénzügyi eredm.  (-F/4)

  3. Nem pénzben realizált – adóalapot jelentő – tárgyévi eredmény (B/2-F/2-F/3)

  4.Adózás előtti eredmény (+-1+-3)

  I. Összes pénzügyi eredm. (+-G/1+-H/1-H/2)

  10

  11

  J. Adófizetési kötelezettség

  K Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye (H/4-J)

  Tájékoztató adatok

  Sorszám

  Megnevezés

  Előző év

  Tárgyév

  A. Pénzügyileg rend. Személyi jellegű ráfordítások

  1. Bérköltség

  Ebből: - megbízási díjak

  - tiszteletdíjak

  2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

  3. Bérjárulékok

  B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások

  238

  310

  C. Értékcsökkenési leírás

  19

  19

  D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások

  E. A szervezet által nyújtott támogatások

  Záradék:

  „A szentei Óvodásokért Alapítvány” elnöksége a pénzügyi beszámolót 1/2009 (…….) számú határozatával elfogadta.

  ………………………………………….

  Major Lászlóné

  Kuratóriumi elnök

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

  A Szentei Óvodásokért Alapítvány 2008. évben részesült költségvetési támogatásban.

  Személyi jövedelemadó 1%-a                                                            203.412 Ft

  1. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

   

  Vagyoni felhasználás 2008. évben nem történt.

  1. 4. A cél szerinti juttatások kimutatása

  Szervezetünk cél szerinti juttatást kapott:

  Magánszemélyektől (11 fő)                           63.500 Ft

  Szakmai felhasználásként színházlátogatás, úszásoktatás  megszervezéséhez használtuk fel a kapott összeget.

  1. 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

  Kétbodony Önkormányzattól                                    50.000 Ft

  1. 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

  Az Alapítvány 2008-ban nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.

  1. 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  „A szentei Óvodásokért Alapítvány”

  A 2008 évi gazdasági tevékenységének értékelése

  Feladatellátás:

  „A szentei Óvodásokért Alapítvány” alapvető célkitűzéseinek teljesítését a 2008-as évben a rendelkezésre álló bevételi összegek felhasználásával megkezdhette.

  Elsődlegesen az óvodás gyermekek úszásoktatását és kirándulási lehetőségeit, színházlátogatások szervezését tartotta fontosnak.

  Bevételi források alakulása:

  Az előző évről 347529 Ft pénzmaradványa volt az Alapítványnak.

  2008 évben 11 magánszemély és 1 szervezet fizetett be támogatási összeget, összesen 113.500 Ft értékben az Alapítvány számlájára.

  SZJA  1 %-ának felajánlásaiból 203.412 Ft bevételhez realizálódott.

  Kamatbevétel címén 3.707 Ft jelentkezett.

  Kiadások alakulása:

  Az alapítvány céljai között a szentei óvodás gyermekek egészséges életmódra nevelése került egyik fő feladatként meghatározásra. Ennek értelmében 2008 évben, az előző évhez hasonlóan úszásoktatás került megszervezésre. Ennek költségei a következők: Oktatás költsége 49.000 Ft. Az úszásoktatáson túl három kirándulás egy színház és egy cirkusz látogatás megszervezésére is lehetőség nyílt. Ezek költségei összesen: 261.490 Ft. Honlap készítés költségei: 17.790 Ft

  Egyéb költségként postaköltség és fényképköltség fel 30.160 Ft összegben.

  Pénzmaradvány tartalma:

  2007 évről 347.529 Ft pénzmaradvány volt. A 2008-as év végére 358.708,- Ft maradt, melyet, a további célkitűzések megvalósítására fordít a következő években az Alapítvány.

  Értékpapír és hitelműveletek:

  Értékpapír műveletre 2008 évben nem került sor, az Alapítvány semmilyen értékpapírral nem rendelkezik.

  Hitel felvételére és nyújtására  nem került sor az év folyamán.

  Az Alapítvány 2008 évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

   

 • Közhasznúsági jelentés 2007

   

   

   

   

  K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I   J E L E N T É S

   

  2007

   

   

   

   

   

  Szentei Óvodásokért Alapítvány

  Székhely: 2655 Szente, Kossuth út 98.

  Adószám: 18636866-1-12

  Közhasznú fokozat: közhasznú szervezet

  Közhasznúsági végzés: 60.095/1999/2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ……………………………

  Major Lászlóné

  Kuratóriumi elnök

   

   

   

  Tartalom

   

   

   

  1. Számviteli beszámoló – egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója (2006.évi Mérleg és Eredménykimutatás)

   

   

  1. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

   

   

  1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

   

   

  1. A cél szerinti juttatások kimutatása

   

   

  1. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

   

   

  1. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

   

   

  1. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. 1. Számviteli beszámoló – egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  „ A szentei Óvodásokért Alapítvány”

  Szente, Kossuth út 98

  2007 évi pénzügyi beszámoló

  „A szentei Óvodásokért Alapítvány”

  2007 évi Mérleg

  Sor

  szám

  A tétel megnevezése

  Előző év

  2006

  Tárgy év

  2007

  1.

  A. Befektetett eszközök

  86

  66

  2.

  I. Immateriális javak

  3.

  II. Tárgyi eszközök

  86

  66

  4.

  III. Befektetett eszközök

  5.

  B. Forgóeszközök

  338

  348

  6.

  I. Készletek

  7.

  II. Követelések

  8.

  III. Értékpapírok

  9.

  IV. Pénzeszközök

  338

  348

  1. 10.

  ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

  424

  414

  1. 11.

  C. Saját tőke

  424

  414

  1. 12.

  I. Induló tőke

  509

  423

  1. 13.

  II. Tőkeváltozás

  -19

  -19

  1. 14.

  III. Lekötött tartalék

  -

  1. 15.

  IV. Tárgyévi eredmény alaptev.

  -66

  10

  1. 16.

  V. Tárgyévi eredmény váll.tev.

  -

  1. 17.

  D. Tartalék

  1. 18.

  E. Céltartalék

  1. 19.

  F. Kötelezettségek

  1. 20.

  I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

  1. 21.

  II. Rövid lejáratú kötelezettségek

  1. 22.

  FORRÁSOK ÖSSZESEN

  424

  414

  Befektetett eszközök részletezése:

  Tárgyi eszközök:

  -         mókuskerék:                                       70.310 Ft

  -         kerti asztal pad:                                62.500 Ft

  Bruttó érték:                                    132.810 Ft

  2004 évi értékcsökkenés elszámolása:                   - 8.561 Ft

  2005 évi értékcsökkenés elszámolása:                   - 19.260 Ft

  2006 évi értékcsökkenés elszámolása:                     -19.260 Ft

  2007 évi értékcsökkenés elszámolása:                   - 19.260 Ft

  Nettó érték:                       66.469 Ft

  Pénzforgalom egyeztetése

  PÉNZMARADVÁNY LEVEZETÉSE

  2007 év

  Megnevezés

  Előző év

  2006

  Tárgyév

  2007

  Előző évi pénzmaradvány

  403.838

  338.169

  Bevételek                                     +

  193.704

  247.433

  Kiadások                                      -

  259.373

  238.073

  Tárgyévi pénzmaradvány

  338.169

  347.529

  Bankszámla egyenlege 2007.12.31:                    334.199,-

  Pénztár egyenlege       2007.12.31:                       13.330,-

  Összesen:                                         347.529,-

  Bevételek és kiadások részletezése

  Bevételek:

  -Támogatási összeg

  (4 fő magánszemély)                                              21.000,-

  - SZJA 1 %-a                                                       221.884,-

  - Bankszámla kamatbevétele                                    4.549,-

  Összesen:                                                   147.433,-

  Kiadások:

  - Úszásoktatás költségei(szállítás, oktatás)              37.640,-

  - kirándulás I.                                                       24.381,-

  - kirándulás II.                                                       7.450,-

  - színház I.                                                              4.500,-

  - színház II.                                                         41.850,-

  - színház III.                                                                     9.900,-

  - játék, szőnyeg, akvárium fűtő                            107.158,-

  - egyéb költség

  (banki postaköltség, nyomtatvány, stb…)              5.194,-

  Összesen:                                         238.073,-

  Eredmény levezetés

  Sorszám

  Megnevezés

  Előző év

  2006

  Tárgy év

  2007

  A. Összes közhasznú tevékenység

  597

  586

  I. Pénzügyileg rendezett bev. (1+2+3+4+5)

  193

  248

  1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

  189

  243

  a) alapítótól

  b) központi költségvetésből (adó 1 %)

  156

  222

  c) helyi önkormányzattól

  d) egyéb (támogatási összegek)

  33

  21

  2. Pályázati úton elnyert támogatás

  3. Közhasznú tevékenységből szárm.bev.

  4. Tagdíjból származó bevétel

  5. Egyéb bevétel (kamatbevétel)

  4

  5

  II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

  404

  338

  B. Vállalkozási tevékenység bevétele(1+2)

  1. Pénzügyileg rendezett bevételek

  2. Pénzügyileg nem rendezett bevételek

  C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)

  193

  248

  D. Pénzbevételt nem jelentő bev (A/II+B/2)

  404

  338

  E. Közhasznú tevékenység ráf. (1+2+3+4)

  259

  238

  1. Ráfordításként érvényesíthető kiad.

  259

  238

  2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

  3. Ráfordítást jelentő elszámolások

  4. Ráfordításként nem érv. kiadások

  F. Vállalkozási tevékenység ráf.(1+2+3+4)

  -

  1. Ráfordításként érvényesíthető kiad.

  2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

  3. Ráfordítást jelentő elszámolások

  4. Ráfordításként nem érv. kiadások

  G. Közhasznú tevék. eredménye (1+2)

  338

  348

  1. Tárgyévi pénzügyi eredm. (A/I-E/1-E/4)

  -66

  10

  2. Nem pénzben real. eredm. (A/II-E/2-E/3)

  404

  338

  H. Vállalkozási tevékenység

  -

  1 . Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredm. (B/1-F/1)

  2.Egyéb tárgyévi pénzügyi eredm.  (-F/4)

  3. Nem pénzben realizált – adóalapot jelentő – tárgyévi eredmény (B/2-F/2-F/3)

  4.Adózás előtti eredmény (+-1+-3)

  I. Összes pénzügyi eredm. (+-G/1+-H/1-H/2)

  338

  348

  J. Adófizetési kötelezettség

  -

  K Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye (H/4-J)

  -

  Tájékoztató adatok

  Sorszám

  Megnevezés

  Előző év

  Tárgyév

  A. Pénzügyileg rend. Személyi jellegű ráfordítások

  1. Bérköltség

  Ebből: - megbízási díjak

  - tiszteletdíjak

  2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

  3. Bérjárulékok

  B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások

  259

  238

  C. Értékcsökkenési leírás

  19

  19

  D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások

  -

  E. A szervezet által nyújtott támogatások

  -

  Záradék:

  „A szentei Óvodásokért Alapítvány” elnöksége a pénzügyi beszámolót 1/2008 (III.26) számú határozatával elfogadta.

  ………………………………………….

  Major Lászlóné

  Kuratóriumi elnök

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

  A Szentei Óvodásokért Alapítvány 2007. évben részesült költségvetési támogatásban.

  Személyi jövedelemadó 1%-a                                                            217.380 Ft

  (+ 2007.december 03.-én 4.504 Ft  kiegészítéseként érkezett)

  1. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

   

  Vagyoni felhasználás 2007. évben nem történt.

  1. 4. A cél szerinti juttatások kimutatása

  Szervezetünk cél szerinti juttatást kapott:

  Magánszemélyektől (4 fő)                             21.000 Ft

  Szakmai felhasználásként színházlátogatás  megszervezéséhez használtuk fel a kapott összeget.

  1. 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

  Ezen szervezetektől alapítványunk semminemű támogatásban nem részesült.

  1. 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

  Az Alapítvány 2007-ban nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.

  1. 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  „A szentei Óvodásokért Alapítvány”

  A 2007 évi gazdasági tevékenységének értékelése

  Feladatellátás:

  „A szentei Óvodásokért Alapítvány” alapvető célkitűzéseinek teljesítését a 2007-es évben a rendelkezésre álló bevételi összegek felhasználásával megkezdhette.

  Elsődlegesen az óvodás gyermekek úszásoktatását és kirándulási lehetőségeit, színházlátogatások szervezését és játszóeszközök beszerzését tartotta fontosnak.

  Bevételi források alakulása:

  Az előző évről 338.169 Ft pénzmaradványa volt az Alapítványnak.

  2007 évben 4 magánszemély fizetett be támogatási összeget, összesen 21.000 Ft értékben az Alapítvány számlájára.

  SZJA  1 %-ának felajánlásaiból 221.884 Ft bevételhez realizálódott.

  Kamatbevétel címén 4.549 Ft jelentkezett.

  Kiadások alakulása:

  Az alapítvány céljai között a szenei óvodás gyermekek egészséges életmódra nevelése került egyik fő feladatként meghatározásra. Ennek értelmében 2007 évben, az előző évhez hasonlóan úszásoktatás került megszervezésre. Ennek költségei a következők: Oktatás költsége 24.000 Ft,  belépő költségek: 7.500 Ft, révjegy: 4.240, fagylalt: 1.900 Ft.

  Az úszásoktatáson túl két kirándulás megszervezésére is lehetőség nyílt. Az egyik kirándulás az állatkertbe irányult ennek költségei a következőek: belépő költsége: 23.400 Ft, édesség költség: 981 Ft. A másik kirándulás alkalmával a  játékparkban és MC Donaldba jutottunk el. Ennek költségei játékpark belépő: 4.000 Ft,  étkezés: 3.450 Ft. Színházlátogatásokra három alkalommal került sor I. 4.500 Ft, II. 41.850 Ft, III. 9.900 Ft.

  Egyéb költségként postaköltség és fényképköltség fel 5.194 Ft összegben.

  Pénzmaradvány tartalma:

  2006 évről 338.169 Ft pénzmaradvány volt. A 2007-es év végére 347.529,- Ft maradt, melyet, a további célkitűzések megvalósítására fordít a következő években az Alapítvány.

  Értékpapír és hitelműveletek:

  Értékpapír műveletre 2007 évben nem került sor, az Alapítvány semmilyen értékpapírral nem rendelkezik.

  Hitel felvételére és nyújtására  nem került sor az év folyamán.

  Az Alapítvány 2007 évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.