Get Adobe Flash player

Eseménynaptár

March 2018
M T W T F S S
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Közhasznúsági jelentés 2008

 

 

 

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I   J E L E N T É S

 

2008

 

 

 

 

 

Szentei Óvodásokért Alapítvány

Székhely: 2655 Szente, Kossuth út 98.

Adószám: 18636866-1-12

Közhasznú fokozat: közhasznú szervezet

Közhasznúsági végzés: 60.095/1999/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………

Major Lászlóné

Kuratóriumi elnök

 

 

 

Tartalom

 

 

 

 1. Számviteli beszámoló – egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója (2008.évi Mérleg és Eredménykimutatás)

 

 

 1. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

 

 

 1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

 

 1. A cél szerinti juttatások kimutatása

 

 

 1. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

 

 

 1. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

 

 

 1. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 1. Számviteli beszámoló – egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ A szentei Óvodásokért Alapítvány”

Szente, Kossuth út 98

2008 évi pénzügyi beszámoló

„A szentei Óvodásokért Alapítvány”

2008 évi Mérleg

Sor

szám

A tétel megnevezése

Előző év

2007

Tárgy év

2008

1.

A. Befektetett eszközök

66

47

2.

I. Immateriális javak

3.

II. Tárgyi eszközök

66

47

4.

III. Befektetett eszközök

5.

B. Forgóeszközök

348

359

6.

I. Készletek

7.

II. Követelések

8.

III. Értékpapírok

9.

IV. Pénzeszközök

348

359

 1. 10.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

414

406

 1. 11.

C. Saját tőke

414

406

 1. 12.

I. Induló tőke

423

414

 1. 13.

II. Tőkeváltozás

-19

-19

 1. 14.

III. Lekötött tartalék

 1. 15.

IV. Tárgyévi eredmény alaptev.

10

11

 1. 16.

V. Tárgyévi eredmény váll.tev.

 1. 17.

D. Tartalék

 1. 18.

E. Céltartalék

 1. 19.

F. Kötelezettségek

 1. 20.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

 1. 21.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

 1. 22.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

414

406

Befektetett eszközök részletezése:

Tárgyi eszközök:

-         mókuskerék:                                       70.310 Ft

-         kerti asztal pad:                                62.500 Ft

Bruttó érték:                                    132.810 Ft

2004 évi értékcsökkenés elszámolása:                   - 8.561 Ft

2005 évi értékcsökkenés elszámolása:                   - 19.260 Ft

2006 évi értékcsökkenés elszámolása:                     -19.260 Ft

2007 évi értékcsökkenés elszámolása:                   - 19.260 Ft

2008 évi értékcsökkenés elszámolása:                   - 19.260 Ft

Nettó érték:                       85.729 Ft

Pénzforgalom egyeztetése

PÉNZMARADVÁNY LEVEZETÉSE

2008 év

Megnevezés

Előző év

2007

Tárgyév

2008

Előző évi pénzmaradvány

338.169

347.529

Bevételek                                     +

247.433

320.619

Kiadások                                      -

238.073

309.440

Tárgyévi pénzmaradvány

347.529

358.708

Bankszámla egyenlege 2008.12.31:                    352.028,-

Pénztár egyenlege       2008.12.31:                         6.680,-

Összesen:                                         358.708,-

Bevételek és kiadások részletezése

Bevételek:

-Támogatási összeg

(11 fő magánszemély+1 szervezet)                       113.500,-

- SZJA 1 %-a                                                       203.412,-

- Bankszámla kamatbevétele                                    3.707,-

Összesen:                                                   320.619,-

Kiadások:

- Úszásoktatás költségei oktatás)                            49.000,-

- kirándulás I.                                                       46.500,-

- kirándulás II.                                                      37.090,-

- kirándulás III.                                                     37.600,-

- cirkusz                                                               67.500,-

- színház Vác                                                       23.800,-

- egyéb költség

(banki postaköltség, nyomtatvány, stb…)           30.160,-

- honlap költségei                                                17.790,-

Összesen:                                         309.440,-

Eredmény levezetés

Sorszám

Megnevezés

Előző év

2007

Tárgy év

2008

A. Összes közhasznú tevékenység

586

669

I. Pénzügyileg rendezett bev. (1+2+3+4+5)

248

321

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

243

317

a) alapítótól

b) központi költségvetésből (adó 1 %)

222

203

c) helyi önkormányzattól

d) egyéb (támogatási összegek)

21

114

2. Pályázati úton elnyert támogatás

3. Közhasznú tevékenységből szárm.bev.

4. Tagdíjból származó bevétel

5. Egyéb bevétel (kamatbevétel)

5

4

II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

338

348

B. Vállalkozási tevékenység bevétele(1+2)

1. Pénzügyileg rendezett bevételek

2. Pénzügyileg nem rendezett bevételek

C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)

248

321

D. Pénzbevételt nem jelentő bev (A/II+B/2)

338

348

E. Közhasznú tevékenység ráf. (1+2+3+4)

238

310

1. Ráfordításként érvényesíthető kiad.

238

310

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

4. Ráfordításként nem érv. kiadások

F. Vállalkozási tevékenység ráf.(1+2+3+4)

1. Ráfordításként érvényesíthető kiad.

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

4. Ráfordításként nem érv. kiadások

G. Közhasznú tevék. eredménye (1+2)

348

359

1. Tárgyévi pénzügyi eredm. (A/I-E/1-E/4)

10

11

2. Nem pénzben real. eredm. (A/II-E/2-E/3)

338

348

H. Vállalkozási tevékenység

1 . Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredm. (B/1-F/1)

2.Egyéb tárgyévi pénzügyi eredm.  (-F/4)

3. Nem pénzben realizált – adóalapot jelentő – tárgyévi eredmény (B/2-F/2-F/3)

4.Adózás előtti eredmény (+-1+-3)

I. Összes pénzügyi eredm. (+-G/1+-H/1-H/2)

10

11

J. Adófizetési kötelezettség

K Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye (H/4-J)

Tájékoztató adatok

Sorszám

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

A. Pénzügyileg rend. Személyi jellegű ráfordítások

1. Bérköltség

Ebből: - megbízási díjak

- tiszteletdíjak

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

3. Bérjárulékok

B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások

238

310

C. Értékcsökkenési leírás

19

19

D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások

E. A szervezet által nyújtott támogatások

Záradék:

„A szentei Óvodásokért Alapítvány” elnöksége a pénzügyi beszámolót 1/2009 (…….) számú határozatával elfogadta.

………………………………………….

Major Lászlóné

Kuratóriumi elnök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

A Szentei Óvodásokért Alapítvány 2008. évben részesült költségvetési támogatásban.

Személyi jövedelemadó 1%-a                                                            203.412 Ft

 1. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

Vagyoni felhasználás 2008. évben nem történt.

 1. 4. A cél szerinti juttatások kimutatása

Szervezetünk cél szerinti juttatást kapott:

Magánszemélyektől (11 fő)                           63.500 Ft

Szakmai felhasználásként színházlátogatás, úszásoktatás  megszervezéséhez használtuk fel a kapott összeget.

 1. 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

Kétbodony Önkormányzattól                                    50.000 Ft

 1. 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

Az Alapítvány 2008-ban nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.

 1. 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„A szentei Óvodásokért Alapítvány”

A 2008 évi gazdasági tevékenységének értékelése

Feladatellátás:

„A szentei Óvodásokért Alapítvány” alapvető célkitűzéseinek teljesítését a 2008-as évben a rendelkezésre álló bevételi összegek felhasználásával megkezdhette.

Elsődlegesen az óvodás gyermekek úszásoktatását és kirándulási lehetőségeit, színházlátogatások szervezését tartotta fontosnak.

Bevételi források alakulása:

Az előző évről 347529 Ft pénzmaradványa volt az Alapítványnak.

2008 évben 11 magánszemély és 1 szervezet fizetett be támogatási összeget, összesen 113.500 Ft értékben az Alapítvány számlájára.

SZJA  1 %-ának felajánlásaiból 203.412 Ft bevételhez realizálódott.

Kamatbevétel címén 3.707 Ft jelentkezett.

Kiadások alakulása:

Az alapítvány céljai között a szentei óvodás gyermekek egészséges életmódra nevelése került egyik fő feladatként meghatározásra. Ennek értelmében 2008 évben, az előző évhez hasonlóan úszásoktatás került megszervezésre. Ennek költségei a következők: Oktatás költsége 49.000 Ft. Az úszásoktatáson túl három kirándulás egy színház és egy cirkusz látogatás megszervezésére is lehetőség nyílt. Ezek költségei összesen: 261.490 Ft. Honlap készítés költségei: 17.790 Ft

Egyéb költségként postaköltség és fényképköltség fel 30.160 Ft összegben.

Pénzmaradvány tartalma:

2007 évről 347.529 Ft pénzmaradvány volt. A 2008-as év végére 358.708,- Ft maradt, melyet, a további célkitűzések megvalósítására fordít a következő években az Alapítvány.

Értékpapír és hitelműveletek:

Értékpapír műveletre 2008 évben nem került sor, az Alapítvány semmilyen értékpapírral nem rendelkezik.

Hitel felvételére és nyújtására  nem került sor az év folyamán.

Az Alapítvány 2008 évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.