Get Adobe Flash player

Eseménynaptár

February 2018
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Kulturális és szakmai együttműködés támogatása

A 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében a 1005134 azonosítószámú, Kulturális és szakmai együttműködés támogatása célterületre benyújtott 2072066818 számon nyilvántartott pályázatunk nyertesnek bizonyult.

Kötelezettségvállalás teljes összege: 2.353.750 Ft

Nettó kiadásra jutó támogatási összeg: 2.353.750 Ft

A fejlesztés teljes költsége: 2.942.188 Ft

Megvalósulás várható ideje: 2012. harmadik negyedév.

A pályázatról röviden:

Programunk keretében megfogalmaztuk - az Európai Unió értékrendjéhez igazodva - a partnerségen alapuló együttműködések fontosságát és szükségességét. Az Unió vidékpolitikája, különös tekintettel vidéki közösségek fejlesztését szolgáló LEADER kezdeményezésre, prioritásként kezeli a hátrányos helyzetben lévő vidéki falvak számára az esélyegyenlőség megteremtését, a partnerkapcsolatokon keresztül történő fejlesztési lehetőségek megismerését.

A települések közötti együttműködést kiterjesztjük a kulturális, gazdasági és oktatási területekre is, melynek eredményeként lehetőséget biztosítunk a tartós és szoros kapcsolatok kialakítására. Egymás településének kultúráját, történelmi értékeit és hagyományainak megismerésének lehetőségét egy olyan közös rendezvényen kívánjuk bemutatni, amelyen a két település hagyományőrző csoportjai és a helyi kultúrát képviselőkön túl a mikrotérségekben található kézművesek, helyi termékeket előállító kisvállalkozások, őstermelők is lehetőséget kapnak a bemutatkozásra, termékeik népszerűsítésére, kapcsolatok építésére. A rendezvény lehetőséget teremt a különböző társadalmi csoportok számára egymás megismerésére, szorosabb együttműködések megalapozására, segítségével az adminisztratív határok szabta távolságok csökkennek és előtérbe kerülnek a hagyományok és a történelem közös pontjai. A kulturális rendezvény tervezett időpontja 2010. augusztus, mely Szentén, a közösségi téren kerül megrendezésre. A partnertelepülések lakosságán túl, meghívást kapnak a mikrotérségekben élő lakosok, illetve fellépőként a térségek hagyományőrző csoportjai, népművészei. A rendezvény sikeres megvalósítása érdekében tervezzük neves előadóművész meghívását. A vendégek, fellépők megfelelő elhelyezésének érdekében sátrak kölcsönzésére van szükség. A program keretén belül gondoskodnunk kell a fellépők és vendégek ellátásáról, a csoportok szállításáról is.

A helyi gazdaság és közigazgatás szereplőinek számára képzéseket, műhely megbeszéléseket szervezünk, melynek keretében lehetőséget biztosítunk a vállalkozások számára az Európai Unió pályázati csatornáinak megismerésére, az igénybe vehető források bemutatásával. A képzések másik eleme a kisvállalkozások piacra jutásának elősegítése, a helyi termékek marketingje, értékesítési csatornák, lehetőségek alkalmazása.

A képzés tervezett időpontja 2010. szeptemberében kétszer egy nap, helyszíne Szente Művelődési Ház.

Képzés témái:

I. Lehetőségek és korlátok az Európai Unióban

II. Az EU, mint a helyi termékek lehetséges piaca

Célcsoport: vállalkozók, őstermelők

Fontosnak tartjuk a közigazgatás, a kulturális — és oktatási intézményrendszer elemeiben dolgozók számára műhelybeszélgetések szervezését, melyek keretein belül lehetőséget biztosítanak a konzultációra, a hasznos tapasztalatok átadására.

A műhelymunka időpontja 2010. szeptember, intézménytípusonként egy-egy nap, helyszíne a szentei Bóbita Óvoda és a Szentei Lokális Ifjúsági Mikrocentrum.

Műhelymunka témái:

I. A különböző nevelési módszerek integrációjának lehetősége a helyi Oktatási Programban. — célcsoport: pedagógusok

II. Közigazgatás és civil társadalom határon innen és túl — önkormányzati dolgozók, civil szervezetek képviselői.

A települések értékeinek bemutatása, a településmarketing fontos eleme a községek vonzerejének növelése érdekében megkezdett folyamatnak. Az együttműködő partnerek közös kiadvány létrehozásával és egy egyedülálló, mindkét települést bemutató DVD formátumú kisfilm készítésével népszerűsítik a vidéket, illetve partnertelepülésüket is. A helyi természeti- és kulturális értékek bemutatása által, a települések vonzóvá válhatnak az idelátogatók számára, ezáltal erősítve a helyi gazdaságot.

Fontosnak tartjuk, hogy programunkon keresztül esély nyíljon arra, hogy a résztvevők jártasságot kapjanak az európai együttműködés stratégiájában és a kedvező helyi fejlesztési tapasztalatok átadásra kerülhessenek a partnerségi kapcsolaton keresztül.